Učebňa BE 105

 

Štandardná učebňa s kapacitou 31 miest.

 

Vybavenie učebne:

Tabuľa, PC, Dataprojektor

Predmety zabezpečované v učebni:

       1. Stupeň: Konštruovanie I, Projekt z konštruovania, Základy bioniky

      2. Stupeň: Konštruovanie III, Metodika konštruovania, Technologickosť konštrukcií, Inovácie technických systémov, Alternatívne pohony

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.