Učebňa BB 014

 

 Štandardná učebňa s kapacitou 25 miest.

 

Vybavenie učebne:

Tabuľa, PC, Dataprojektor

Predmety zabezpečované v učebni:

        1. Stupeň: Konštruovanie II, Základy tribológie, Záverečný projekt

        2. Stupeň: Konštruovanie III, Konštruovanie IV – projekt, Aplikovaná tribológia

        3. Stupeň: Hybridné pohony, Diagnostika uložení a prevodových systémov, Trendy v inováciách technických systémov

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.