Učebňa BB 013

 

 Štandardná počítačová učebňa s kapacitou 16 miest. Z hľadiska softvérového vybavenia sú v PC inštalované štandardné balíky MS Office ako aj programy: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, PTC Creo, Ansys, MSC Software, ...

 

Vybavenie učebne:

PC zostavy (17 ks), Interaktívna technológia, Dataprojektor

Predmety zabezpečované v učebni:

       1. Stupeň: Základy konštruovania pomocou PC, Projekt z konštruovania pomocou PC, Systémy CAD I, Systémy CAD II, Pokročilé modelovanie v CAD, Záverečný projekt

          2. Stupeň: Simultánne konštruovanie I, Simultánne konštruovanie II

          3. Stupeň: Modelovanie technických systémov a procesov, Optimalizácia častí a mechanizmov strojov

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.