FORMIGA P100
 • veľkosť modelovacieho
  priestoru (X,Y,Z):
  200x250x330 mm
 • hrúbka vrstvy:
  0,06/0,1/0,12mm
 • materiály:
  Polymide PA 2200

 

 

Laboratórium Rapid Prototyping

 

          Disponujeme viacerými zariadeniami typu Rapid Prototyping. Jedná sa o vysoko efektívne zariadenia pre realizáciu konceptu simultánneho inžinierstva v procese vývoja širokého spektra výrobkov.
          Zariadenia slúžia na realizáciu fyzického prototypu vo veľmi krátkom čase a využívajú sa pri riešení úloh pre prax alebo taktiež záverečných prác. Umožňujú návrh a výrobu sofistikovanejších výrobkov, čo vedie k početným zlepšeniam v oblasti funkčnosti a dizajnu, a to pred úplným spustením výrobného procesu.

 

Tvorba prototypov technických systémov

         Metódy rýchleho prototypovania (Rapid Prototyping), umožňujú rýchlu výrobu modelu, vzorky alebo prototypu na základe 3D modelu vytvoreného v CAD systéme alebo z 3D scanovaných dát získaných pristorovou digitalizáciou. Rapid Prototyping prináša radikálne skrátenie času výroby prototypu a tým aj zvýšenie početnosti variantov návrhov a znižuje náklady na výrobu prototypov. Vytvorenie vzhľadovo a tvarovo dokonalého výrobku je dnes už viac ako samozrejmou požiadavkou.

 

rapid.jpg

 

Direct Casting

          Katedra tiež disponuje systémom na výrobu foriem a jadier na 3D tlačiarni- ZPRINTER 310 PLUS priamo z digitálnych 3D dát.
         Výhodou je extrémne rýchla výroba z CAD dát prototypu vyrobeného z kovu, vytlačením častí formy a jadier a tiež jednoduchý proces liatia kovu pre zlievareň.

 

Metódy rýchleho prototypovania

        Jednotlivé postupy sa od seba odlišujú priebehom procesu a princípom vytvárania a spektrom spracúvaného materiálu.
         Takmer všetky metódy sú rovnako vhodné na výrobu modelov, tvarových prototypov, koncepčných vzoriek, modelov na výstavu a umožňujú rýchlo posúdiť rôzne varianty riešenia z hľadiska konštrukcie, výroby, montáže a odbytu.

 • Stereolitografia (SLS)
 • Solid Ground Curing (SCG)
 • Selective Laser Sintering (SLS)
 • Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
 • Fused Deposition Modeling (FDM)
 • Laminated Object Manufacturing (LOM)
 • Direct Shell Production Casting (DSCP)
 • Model Marker 3D Plotting (MMP)
 • Ballistic Particle Manufacturing (BPM)

 

 

UKÁŽKY PROTOTYPOV

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.