Laboratórium 3D skenovania a digitalizácie

 

         Laboratórium je zamerané na digitalizáciu objektov technológiou 3D skenovania a merania objektov pomocou dotykovej sondy. Pomocou  reverzného inžinierstva je následne možné vytvoriť z reálneho objektu (súčiastky, zariadenia) jeho digitálny model a následne ho aj vyrobiť.

Vybavenie laboratória:

  • Kĺbové prenosné meracie rameno FaroArm Platinum  s dosahom 1,5 m, ktoré umožňuje vykonávať meranie priamo vo výrobnom prostredí pomocou magnetickej základne.
  • Rameno zhromažďuje dáta dotykom pomocou sondy umiestnenej na konci rukoväte. K dispozícii sú dve sondy, jedna s priemerom 6 mm a druhá s priemerom 3 mm.
  • Digitalizácia objektov technológiou 3D skenovania pomocou Faro Laser Line Probe. Skener ponúka možnosti bezkontaktného skenovania, rýchle získavanie mračien bodov a vynikajúce rozlíšenie a presnosť. Umožňuje skenovanie ľubovoľne tvarovaných objektov s presnosťou približne +/- 0,06 mm.
  • Digitalizované objekty sa spracovávajú v programe PolyWorks 11.0.
  • Vytvorenie digitálneho modelu pomocou reverzného inžinierstva v Creo Parametric

Predmety zabezpečované v učebni:

1. stupeň - 

2. stupeň - 

3. stupeň -   

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.