Laboratórium prevodov a pohonov

 

        Katedra Konštruovania a častí strojov má bohaté skúsenosti so skúškami a diagnostikou transmisií. Medzi riešené úlohy patrí vibrodiagnostika priemyselných prevodoviek, skúšanie prevodoviek pre miešanie gumárenských zmesí, alebo skúšky prevodoviek pre traktory. Veľmi aktuálne sú taktiež výskumné úlohy súvisiace s hydromechanickou prevodovkou IVT 150.

        Laboratórium je zamerané na skúšanie kompletných pohonov pre mobilné aj stacionárne aplikácie. V rámci laboratória sú vykonávané skúšky prevodov alebo ich častí najmä za účelom hodnotenia statických aj dynamických parametrov hlavne v etapách vývoja prototypov. V rámci vykonávaných meraní pre zákazníkov z priemyslu sú v laboratóriu hodnotené parametre prevodoviek ako funkčné skúšky pod zaťažením, účinnosť prevodových mechanizmov, životnosť vybraných uzlov, tepelná bilancia, hlučnosť a vibrodiagnostika.

Vybavenie laboratória:

  • Elektromotory s výkonmi 15, 30 a 150 kW s riadením frekvenčnými meničmi
  • Dynamometer 1DS1030 kV s brzdným výkonom do 250 kW
  • Snímače krútiaceho momentu HBM T10F 2000 a 10000 Nm
  • Vibrodiagnostický merací systém SKF Optitude
  • Merací HW pre meranie analógových elektrických veličín a teplôt
  • Videoskop pre vizuálne hodnotenie poškodení vo vnútorných častiach prevodov
  • SW pre meranie a spracovanie nameraných údajov

Predmety zabezpečované v učebni:

1. stupeň - 

2. stupeň - 

3. stupeň -   

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.