Laboratórium merania výkonu vozidiel

 

      Skúšobné pracovisko umožňuje komplexnú realizáciu výskumných aktivít v oblasti využívania nekonvenčných pohonov vozidiel. Umožňuje spoluprácu na vývojových aktivitách organizácií tvoriacich súčasť platformy E-mobility, spoluprácu na tvorbe legislatívnych zmien a umožňuje komplexné testovanie elektromobilov a nekonvenčných vozidiel.

 

Vybavenie laboratória:

výkonová valcová skúšobňa MAHA MSR 1050

 • maximálna rýchlosť: 300 km/h
 • maximálna ťažná sila: PN/ZN 8600 N/17200 N
 • maximálny výkon: PN/ZN 700 kW/1400 kW

EXTERNÉ MERACIE PRÍSTROJE:

 • analyzátor výfukových plynov, meranie spotreby

SKÚŠANIE VOZIDIEL:

 • s hybridným a elektrickým pohonom (aktívne valce)
 • s pohonom 4×4

MERACÍ PROGRAM:

 • meranie výkonu pri konštantných otáčkach, rýchlosti, ťažnej sile
 • záťažová simulácia s grafickým vyhodnotením
 • simulácia jazdných odporov

APLIKOVANÝ VÝSKUM – AKTIVITY:

 • testovanie jazdných, elektrických a mechanických vlastností elektrických a hybridných vozidiel
 • meranie toku výkonu hybridných a elektrických vozidiel s možnosťou plynulého riadenia momentu od nulových otáčok hnacích náprav pre výkony nad 500 kW
 • testovanie parametrov ovplyvňujúce dojazd a spôsoby rekuperácie energie

Predmety zabezpečované v učebni:

1. stupeň - 

2. stupeň - 

3. stupeň -   

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.