Laboratórium Bioniky

 

        Laboratórium Bioniky bolo založené na Žilinskej univerzite v Žiline v spolupráci medzi Strojníckou fakultou, Katedrou konštruovania a častí strojov a Ústavom konkurencieschopnosti a inovácií (UKaI). V laboratóriu sa nachádzajú prístroje, ktoré slúžia na vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť celej ŽU a UKaI.

Vybavenie laboratória:

  • vysokorýchlostná kamera – I speed 3 s príslušenstvom na snímanie a analýzu vysokorýchlostných dejov
  • videoskop – Sonda Iplex FX s príslušným vybavením pre optické skúmanie nedostupných miest bez deštruktívneho zásahu
  • atómový silový mikroskop – Solver NEXT a počítač – Apple I MAC, 24“ LCD na 2D a 3D zobrazovanie vodivých a nevodivých materiálov
  • stereomikroskop ZEISS – SteREO Discovery.V8 a digitálna kamera PowerShot A 620 používané pri hodnotení štruktúry, povrchov a i.
  • mikroskop BIOLUX NG s príslušným vybavením, ktorý umožňuje priame pozorovanie vzoriek v PC
  • Celestron Handheld Digital Microskope – prenosný digitálny mikroskop umožňujúci pozorovanie vzoriek aj veľkých rozmerov
  • digitálna kamera SONY
  • prenosný dynamický tvrdomer HT – 2000A na meranie tvrdosti materiálov, je možné vykonávať skúšky tvrdosti kovov metódou Brinell, Vickers a Rockwell – C

          V súčasnosti sú od firmy Struers zapožičané dve zariadenia – píla na rezanie vzoriek a leštička na prípravu metalografických vzoriek. V krátkej budúcnosti sa plánujú zakúpiť ďalšie prístroje na rozšírenie vybavenia laboratória, niektoré z nich budú dopĺňať už zakúpené prístroje. Zakúpenie prístrojov je však podmienené úspešnosťou podaných projektov v nasledujúcich rokoch.

         Viac informácií o multidisciplinárnom vednom odbore Bionika a tiež o projekte bionika sa môžete dozvedieť na webovej stránke http://www.bionika.uniza.sk.

Predmety zabezpečované v učebni:

1. stupeň - 

2. stupeň - 

3. stupeň -   

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.