Predmety inžinierskeho štúdia - 2. ročník pre akademický rok 2022/2023
 
 
Predmet Skr. Pov. Rozsah Ukon. Kred. Katedra
             
Zimný semester
             
2I01095 meranie, diagnostika a skúšanie strojov MDSS Pov. 2 - 2 - 0 S 5 AME
2I01107 modelovanie nelineárnych úloh v mechanike MNUM Pov. 1 - 0 - 3 S 5 AME
2I05116 inovácie technických systémov ITS Pov. 2 - 2 - 0 S 5 KČS
2I0P097 semestrálny projekt SP Pov. 0 - 0 - 3 H 5 SjF-PK
2I01117 optimalizačné metódy v konštruovaní OMK P.v. 2 - 2 - 0 S 5 AME
2I01168 životnosť a spoľahlivosť konštrukcií ZSK P.v. 2 - 0 - 2 S 5 AME
2I05015 aplikovaná tribológia ATR P.v. 2 - 2 - 0 S 5 KČS
2I05115 alternatívne pohony AP P.v. 2 - 2 - 0 S 5 KČS
2I04128 numerické simulácie prenosu tepla a hmoty NSPTH Výb. 2 - 2 - 0 S 5 ET
2I09104 simulácie v technologických procesoch STP Výb. 1 - 1 - 2 S 5 TI
2IJC003 cudzí jazyk 3 - Ing. Cj 3 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2ITS003 telovýchovné sústredenie 3 TS 3 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2ITV003 telesná výchova 3 TV 3 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
             
Letný semester
             
2I01149 nové trendy v mechanike a konštruovaní  NTMK Pov. 2 - 0 - 2 S 5 AME
2I0P121 projektová štúdia v cudzom jazyku PSCJ Pov. 0 - 1 - 0 H 2 SjF-PK
2I0P150 záverečný projekt ZP Pov. 0 - 5 - 0 H 8 SjF-PK
2I0P151 diplomová práca DP Pov. 0 - 0 - 0 T 10 SjF-PK
2I01147 paralelné a distribuované výpočtové systémy PDVS P.v. 0 - 2 - 0 H 5 AME
2I0P144 obchodné právo a ochrana duševného vlastníctva OPODV P.v. 3 - 0 - 0 H 5 SjF-PK
2IJC004 cudzí jazyk 4 - Ing. Cj 4 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2ITS004 telovýchovné sústredenie 4 TS 4 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2ITV004 telesná výchova 4 TV 4 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.