Predmety bakalárskeho štúdia - 3. ročník pre akademický rok 2022/2023
 
 
Predmet Skr. Pov. Rozsah Ukon. Kred. Katedra
             
Zimný semester
             
2B01086 modelovanie a výpočty MKP MVMKP Pov. 0 - 3 - 0 S 4 AME
2B04068 termomechanika Tmch Pov. 3 - 2 - 0 S 5 ET
2B05069 konštruovanie II KII Pov. 2 - 3 - 0 S 5 KČS
2B05070 pokročilé modelovanie v CAD PMvCAD Pov. 1 - 0 - 2 S 5 KČS
2B0N004 elektrotechnika ET Pov. 2 - 1 - 1 S 5 KME
2B0P077 semestrálny projekt SP Pov. 0 - 0 - 2 H 2 SjF-PK
2B05083 základy bioniky ZB P.v. 1 - 2 - 0 S 4 KČS
2B05084 základy tribológie ZT P.v. 1 - 2 - 0 S 4 KČS
2BJC005 cudzí jazyk 5 - Bc. Cj 5 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BTS005 telovýchovné sústredenie 5 TVS 5 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV005 telesná výchova 5 TV 5 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
             
Letný semester
             
2B01098 experimentálne metódy EM Pov. 2 - 2 - 0 S 5 AME
2B01100 modelovanie sústav telies MST Pov. 1 - 0 - 2 S 5 AME
2B0P105 záverečný projekt ZP Pov. 0 - 5 - 0 H 8 SjF-PK
2B0P110 bakalárska práca BP Pov. 0 - 0 - 0 T 10 SjF-PK
2B0P118 odborná prax OP Pov. 0 - 4 - 0 H 2 SjF-PK
2BJC006 cudzí jazyk 6 - Bc. Cj 6 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BTS006 telovýchovné sústredenie 6 TVS 6 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV006 telesná výchova 6 TV 6 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.