Predmety bakalárskeho štúdia - 2. ročník pre akademický rok 2022/2023
 
 
Predmet Skr. Pov. Rozsah Ukon. Kred. Katedra
             
Zimný semester
             
2B01045 dynamika DYN Pov. 2 - 3 - 0 S 6 AME
2B05040 systémy CAD I CAD I Pov. 1 - 0 - 2 S 4 KČS
2B06030 materiály II M II Pov. 2 - 1 - 1 S 5 MI
2B09029 technológie I T I Pov. 3 - 1 - 1 S 5 TI
2B0N002 vybrané kapitoly z fyziky VSzF Pov. 2 - 1 - 1 S 6 KF
2B06034 kontrola kvality materiálov KKM P.v. 2 - 1 - 1 S 4 MI
2B07032 strojárska metrológia STM P.v. 2 - 0 - 2 S 4 OVT
2BJC003 cudzí jazyk 3 - Bc. Cj 3 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BTS003 telovýchovné sústredenie 3 TVS 3 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV003 telesná výchova 3 TV 3 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
             
Letný semester
             
2B00059 numerické metódy a štatistika NMŠ Pov. 2 - 2 - 0 S 4 AMsj
2B01054 pružnosť a pevnosť I PPI Pov. 2 - 3 - 0 S 5 AME
2B04042 mechanika tekutín MT Pov. 2 - 2 - 0 S 5 ET
2B05046 systémy CAD II CADII Pov. 1 - 0 - 2 S 4 KČS
2B07047 technológie II TII Pov. 3 - 0 - 2 S 5 OVT
2BJC007 anglický jazyk pre strojárov AJS Pov. 0 - 2 - 0 H 3 ÚCV
2B01055 programovanie a technické výpočty v Matlabe PTVM P.v. 1 - 2 - 0 H 4 AME
2B08061 kalkulácie a ceny KC P.v. 0 - 2 - 0 H 4 PI
2BJC004 cudzí jazyk 4 - Bc. Cj 4 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BTS004 telovýchovné sústredenie 4 TVS 4 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV004 telesná výchova 4 TV 4 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.