VÝSKUM V OBLASTI SPD PROCESOV

Pracovisko realizuje výskum v oblasti SPD procesov (Severe Plastic Deformation process), teda procesov intenzívnych plastických deformácií umožňujúcich vytvárať nanoštruktúry v kovových materiáloch (ECAR, ECAP, Orbitálne tvárnenie kovov). Taktiež sa zaoberá výskumom kontaktnej únavy (pitting) odvaľovaním zaťažujúcich diskov a kreovaním reziduálnych tlakových podpovrchových napätí v kovových vzorkách. Získané vzorky môžu byť testované pomocou rôznych dynamických systémov v ťahu, tlaku a v krute.

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

  • Experimentálny systém - kontaktná únava a zvyškové napätie v kovových nanoštruktúrach;
  • Experimentálny systém - ECAR;
  • Experimentálny systém - ECAP s ultrazvukom;
  • Dynamické skúšky ťahom, tlakom a krutom;
  • Orbitálne tvárnenie kovov.

APLIKOVANÝ VÝSKUM - AKTIVITY

  • Skúšky ťahom, tlakom a krutom pri rôznych deformačných rýchlostiach za normálnych a zvýšených teplôt;
  • Zlepšovanie mechanických vlastnosti kovových nanomateriálov pomocou pretlačovania vzorky cez zalomený kanál metódami ECAP, ECAR;
  • Skúšanie a optimalizácia kontaktnej odolnosti nových materiálov a povlakov;
  • Vývoj riadiaceho mechanizmu orbitálneho tvárnenia.
© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené